Bởi {0}
logo
Nanjing Bohang Electronics Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Điện tử nhãn kệ, hệ thống EAS, RFID, hiển thị an ninh
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vàoODM services availableSuppliers fortune 500 companiesInternational warehouses(2)Offline trade shows attended(1times)