Bởi {0}
logo
Nanjing Bohang Electronics Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Điện tử nhãn kệ, hệ thống EAS, RFID, hiển thị an ninh
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Đầu đọc thẻ kiểm soát ra vàoODM services availableSuppliers fortune 500 companiesInternational warehouses(2)Offline trade shows attended(1times)

RFID WAREHOUSE LOGISTICS SECURITY EXPERT

CUSTOMER SERVICE

RFID WAREHOUSE LOGISTICS SECURITY EXPERT

CERTIFICATE

RFID WAREHOUSE LOGISTICS SECURITY EXPERT

PRODUCT DISPLAY

RFID systemRFID system
RFID LabelRFID Label
Electronic Shelf LabelElectronic Shelf Label
Display SecurityDisplay Security
AM&RF Antenna SystemAM&RF Antenna System
EAS Hard Tag & Soft LabelEAS Hard Tag & Soft Label